Dissabte 11 Juliol 2020
L'Escola / L'escola

L'escola

Musicart102, tot i ser una Escola de recent creació, té 50 anys d’història. Fundada l’any 1969 per Teresa Negre i Maria Serrano amb el nom d’Escola de Música La Guineu, es troba des de l’any 1994 sota la direcció de l’equip format per Blanca Boix i Maurici Albàs.

L’Escola de música fonamenta els seus aprenentatges en la pràctica, tant del conjunt instrumental i del conjunt coral com d’aquelles matèries en relació directa amb la creativitat, com poden ser la composició i la improvisació. Tot això ens ajuda a posar molta cura en el correcte desenvolupament individual de l’alumnat, per tal que cadascú trobi en la música la seva manera d’expressar-se, a partir de les diferents disciplines que els estudis musicals comporten.
L’escola d’arts escèniques, compta en l’actualitat amb les matèries d'Acting, Singing and Dancing (Teatre, Cant i Ball modern) i basa els seus ensenyaments en la descoberta dels elements teatrals , sempre des  d’una sòlida base musical .

Tot i el pas dels anys, Musicart102 s’ha mantingut fidel al seu esperit fundacional de posar la música a l’abast de tothom i de, més enllà de les metodologies aplicades, fer-ho sempre amb il·lusió, afecte i dedicació. Volem que els nostres alumnes sentin l’Escola com un lloc acollidor i ple d’emocions, com un espai que els ajudi a créixer com a persones i que perduri per sempre en el seu record.
Musicart102 és, en definitiva, un centre que entén la música i les arts escèniques com una de les eines fonamentals en l’educació de les persones.
 
MUSIC ART 102