Divendres 15 Novembre 2019
L'Escola / Equip pedagògic

Equip pedagògic

Blanca Boix

Direcció

 

Maurici Albàs

Coordinador Cultural

 

Josep Silvestre

Coordinador pedagògic de l'àrea instrumental

 

Natàlia González

Coordinadora pedagògica de l'àrea coral

MUSIC ART 102