Dimecres 12 Maig 2021
Oferta educativa / Escola d'Adults

Escola d'Adults

Instrument

Llenguatge Musical
 
Grup de Guitarres i cancó
 
Cor Gospel

Grup instrumental d'adults
 
Sortides a concerts i espectacles 
 
Tècnica vocal en grup
 
Teatre Musical
 
Teatre i veu: fora vergonyes!
 
Ball modern i coreografia

MUSIC ART