Dijous 22 Abril 2021
Oferta educativa / Oferta educativa

Oferta educativa

A Musicart 102 es pot triar entre dos itineraris ben diferenciats, que són l’opció Música i l’opció Teatre Musical, o bé combinar matèries de les dues opcions.

Aquestes diferents ofertes educatives són:

 

 

 OFERTA EDUCATIVA

Música

Teatre Musical

Altres

Cicle I Iniciació

 

3, 4, 5 i 6 anys

 

Iniciació 3

ü  Sensibilització

 

 

Iniciació 4

ü  Sensibilització

 

ü Dansa creativade         (de 4 a 6 anys)

 

Iniciació 5

ü  Sensibilització

Expressing 5

ü  Expressió corporal

Iniciació 6

ü  Cant Coral

ü  Llenguatge Musical

Expressing 6

ü  Expressió corporal

Cicle Iniciació II

 

7, 8 anys

Iniciació 7

ü  Instrument

ü  Coral

ü  Llenguatge Musical

Acting, Singing and Dancing 7-8

ü  Teatre, cant i ball modern

Iniciació 7-8 anys

(alumnes nous)

ü  Instrument

ü  Coral

ü  Llenguatge Musical

ü  Hip-hop 

ü Jazz Broadway 

ü Ballet 

Preparatori

ü  Instrument

ü  Coral

ü  Llenguatge Musical


 

Cicle Elemental III

A partir de 9 anys

Inici  (a partir de 9 anys)

ü  Instrument

ü  Coral

ü  Llenguatge Musical

Acting, Singing and Dancing 9-11

ü  Teatre, cant i ball modern

 

Matèries d'ampliació

ü  Veu i dicció

ü  Cant en grup

ü  Hip-hop 

ü Jazz Broadway 

ü Ballet 

 

1r, 2n, 3r i 4t cursos

ü  Instrument

ü  Conjunt Instrumental i/o Conjunt Coral

ü  Llenguatge Musical

Després del 4t curs de cicle elemental, es pot optar per fer la prova d'accés a un Conservatori de Grau Professional, o bé quedar-se a l'escola cursant el Cicle equivalent al grau professional.

Al final de cada curs del Cicle Mitjà també es podrà optar a fer la prova d'accés.

 

Cicle IV

Professional

1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è

ü  Instrument

ü  Conjunt Instrumental i/o Conjunt Coral

ü  Llenguatge Musical i Harmonia

ü  Formes musicals

ü  Optatives

Acting, Singing and Dancing 12-16 i + 16

ü  Teatre, cant i ball modern

 

Matèries d'ampliació

ü  Veu i dicció

ü  Cant en grup

ü  Càmera acció!

ü  A escena!

ü  Hip-hop 

ü Jazz Broadway 

ü Ballet 

ü  Claqué 

ü Anys 80 

 

ü Dansa contemporània 

 

Adults

 

Instrument

 

Llenguatge Musical

 

Grup instrumental d'adults

 

Cor d'adults

Teatre Musical Adults

 

Teatre i veu: fora vergonyes!

 

Ball modern i coreografia

 

 

 

Documents relacionats
MUSIC ART